PONORNÉ ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ RADY BCPE

BCPE 0,32 - zásobovanie chát a rodinných domov pitnou vodou, pre vrty s nízkou výdatnosťou vody - slabí prítok vody,

BCPE 0,5 - zásobovanie chát a rodinných domov s možnosťou zalievania menších záhrad, sadov, vrátane doplňovania domácich bazénov,

BCPE 1,2 - zásobovanie chát a rodinných domov s možnosťou zalievania väčších záhrad, sadov, vrátane doplňovania domácich bazénov, zásobovanie hospodárskych stavieb pitnou vodou, menej náročné priemyslové použitie,

BCPE 1,6 - zásobovanie hospodárskych stavieb pitnou vodou, zalievanie väčších záhrad, sadov a športovísk, menej náročné priemyslové použitie.